PDF Drukuj Email
Co nas wyróżnia

    INWESTOR – to firma z wieloletnią tradycją. Od początku działania Zarząd Spółki profiluje przedsiębiorstwo w kierunku wysokiej jakości wykonywania usług oraz pełnego wyszkolenia kadr.

    Skuteczność decyzji Zarządu potwierdzają najlepiej efekty działalności – niezachwiana ciągłość działania wraz z systematycznym rozwojem firmy w okresie 16 lat istnienia.

    Spośród innych firm na rynku – INWESTOR wyróżnia się prowadzoną polityką firmy, której głównym celem jest profesjonalizm w działaniu realizowany poprzez:

  • Sprawną i terminową realizację zleceń;
  • Nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług;
  • Elastyczność i szybkość w realizacji zadań;
  • Kompleksową i sprawną obsługę;
  • Innowacyjność i otwartość;
  • Dyspozycyjność pracowników;
  • W ramach inwestycji- realizacja zadań z zakresu funduszy strukturalnych (PHARE, SAPARD, ZPORR),

    Nie mniej jednak, prócz powyższych cech składających się na politykę jakościową Inwestora, na szczególną uwagę zasługuje bardzo niezwykle ważny element sprawności Spółki, jakim jest panująca atmosfera. Wśród całej załogi czynnik ten wpływa między innymi na motywacje, czego efektem są osiągane sukcesy – „a sukces Firmy jest sukcesem całego zespołu”.

    Pragniemy podkreślić, iż główną zasadą naszej firmy jest niedopuszczenie do usterek i wad w świadczonych usługach. Dobrej jakości nie wymagamy tylko od siebie, ale również od naszych dostawców, kooperantów i podwykonawców.

 

stat4u