PDF Drukuj Email
Co nas wyróżnia

    INWESTOR – to firma z wieloletnią tradycją. Od początku działania Zarząd Spółki profiluje przedsiębiorstwo w kierunku wysokiej jakości wykonywania usług oraz pełnego wyszkolenia kadr.

    Skuteczność decyzji Zarządu potwierdzają najlepiej efekty działalności – niezachwiana ciągłość działania wraz z systematycznym rozwojem firmy w okresie 16 lat istnienia.

    Spośród innych firm na rynku – INWESTOR wyróżnia się prowadzoną polityką firmy, której głównym celem jest profesjonalizm w działaniu realizowany poprzez:

 • Sprawną i terminową realizację zleceń;
 • Nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług;
 • Elastyczność i szybkość w realizacji zadań;
 • Kompleksową i sprawną obsługę;
 • Innowacyjność i otwartość;
 • Dyspozycyjność pracowników;
 • W ramach inwestycji- realizacja zadań z zakresu funduszy strukturalnych (PHARE, SAPARD, ZPORR),

    Nie mniej jednak, prócz powyższych cech składających się na politykę jakościową Inwestora, na szczególną uwagę zasługuje bardzo niezwykle ważny element sprawności Spółki, jakim jest panująca atmosfera. Wśród całej załogi czynnik ten wpływa między innymi na motywacje, czego efektem są osiągane sukcesy – „a sukces Firmy jest sukcesem całego zespołu”.

    Pragniemy podkreślić, iż główną zasadą naszej firmy jest niedopuszczenie do usterek i wad w świadczonych usługach. Dobrej jakości nie wymagamy tylko od siebie, ale również od naszych dostawców, kooperantów i podwykonawców.

 

stat4u

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 2.78 MB
Application afterRoute: 0.024 seconds, 3.58 MB
Application afterDispatch: 0.047 seconds, 6.66 MB
Application afterRender: 0.060 seconds, 7.23 MB

Zużycie pamięci

7653152

Zapytań do bazy danych: 11

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v0unpnjvi0o05ea6ffagduc5g3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1579962167' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v0unpnjvi0o05ea6ffagduc5g3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'v0unpnjvi0o05ea6ffagduc5g3','1579963067','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 120)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 100
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-25 14:37:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-25 14:37:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='100'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 120 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak