PDF Drukuj Email
Usługi z zakresu centralnego ogrzewania

Opłaty za centralne ogrzewanie stanowią wysoki procent kosztów ponoszonych przez mieszkańców na cele związane z utrzymaniem mieszkań. Skupiając uwagę na  znaczącej wielkości  tychże kosztów, oszczędnym zużyciu ciepła oraz obiektywnym i dokładniejszym rozliczaniu  na poszczególnych mieszkańców kosztów dostawy ciepła do budynków wdrożony został system indywidualnych rozliczeń kosztów oparty o wskazania podzielników kosztów ciepła.

Technologię pomiaru zużycia ciepła opracowano w krajach  Europy Zachodniej już kilkadziesiąt lat temu. W Polsce pierwsze próby rozliczania kosztów centralnego ogrzewania za pomocą tzw. podzielników  kosztów ogrzewania podjęto już na początku lat 90-tych. Przeprowadzano je z powodu  rosnących kosztów wytwarzania i przesyłki energii cieplnej.

W podobnym tempie wzrastały niestety wydatki za ciepło w gospodarstwach domowych. Opłaty za ogrzewanie mieszkań pobierano wówczas ryczałtem, którego wysokość zależała od powierzchni użytkowej lokalu.

Mimo pewnych niedoskonałości w przyjętych wówczas rozwiązaniach, a także występujących w niektórych przypadkach nieprawidłowości kontynuowano w ten sposób rozliczanie kosztów, co tak naprawdę stosuje się do dnia dzisiejszego. Zmianie uległy tylko urządzenia, które są coraz nowocześniejsze i dokładniejsze.

Nieunikniony wzrost cen energii cieplnej jak i zmiana świadomości użytkowników  przyczyniła się do zmiany spojrzenia na kwestię indywidualnych rozliczeń.

CO TO JEST PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA ?

Zgodnie z Polską Normą podzielnik kosztów ciepła jest to urządzenie wskaźnikowe pozwalające w racjonalny sposób ustalić udział procentowego ciepła oddanego przez grzejnik w ogólnym zużyciu ciepła w całym budynku, a ściślej mówiąc węzła cieplnego.

Z uwagi na zróżnicowaną wielkość straty ciepła w poszczególnych lokalach, zależną od usytuowania danego lokalu w bryle budynku wprowadzono do systemu rozliczanie kosztów ogrzewania  współczynniki korekcyjne wyliczone w oparciu o zapotrzebowanie lokalu na ciepło z uwzględnieniem jego położenia w budynku.

PO CO STOSUJE SIĘ PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA?

Podzielniki kosztów ogrzewania wprowadza się w celu zastąpienia ryczałtowej opłaty za energię cieplną indywidualnym rozliczaniem kosztów. Ma to doprowadzić do wymiernych korzyści ekonomicznych dla mieszkańców.

Dzięki wprowadzeniu podzielników, możliwe jest uzyskanie oszczędności do ok. 30%.
W swojej ofercie posiadamy podzielniki kapilarne Optronic oraz elektroniczne Telemetric plus oraz Telemetric star ze zdalnym odczytem radiowym.
Rozliczanie kosztów energii cieplnej w oparciu o w/w podzielniki odbywa się za pomocą systemu rozliczeniowego firmy Metrona Polska  Pomiary i Rozliczenia Sp.z o.o.

System obejmuje czynności od inwentaryzacji grzejników i ich pomiaru, poprzez montaż podzielników i ich coroczne odczyty, czego wynikiem są łączne i indywidualne rozliczenia kosztów energii cieplnej.

KILKA WSKAZÓWEK JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY Z TYTUŁU CENTRALEGO OGRZEWANIA

Zastosowanie zaworów termostatycznych oraz  wprowadzenie “Systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewanie” pozwoli na uzyskanie zmniejszenia kosztów ogrzewania. 

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek przyczyniających się zmniejszenia tychże kosztów:

  • mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem. Dzięki temu powietrze jest świeże, a temperatura pomieszczeń pozostaje utrzymana. Zbyt wychłodzone pomieszczenia, potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze ale również ściany i meble muszą zostać ogrzane;
  • zastawianie meblami, obudowywanie grzejników lub suszenie na nich ręczników, utrudnia oddawanie przez nie ciepła. Jeżeli grzejniki przysłonięte są gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego powietrza pozostaje niewykorzystana (powietrze  wędruje w kierunku okna), a reszta tylko w niewielkiej części ogrzewa pomieszczenie. Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła;
  • zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejników) i opuszczenie żaluzji okiennych po zapadnięciu zmroku również ograniczy zużycie energii bez obniżenia komfortu cieplnego mieszkania;
    temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb, korzystając z zaworów termostatycznych;
  • opuszczając mieszkanie na dłuższy okres czasu należy zawory ustawić na minimalny przepływ oraz pozostawić wszystkie drzwi otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby nagłego ogrzania, należy maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne grzejników aż do uzyskania żądanej temperatury pomieszczeń. Następnie ustawić termostat zaworu w położeniu gwarantującym utrzymującym utrzymanie żądanej temperatury.
 

stat4u