PDF Drukuj Email
Usługi z zakresu centralnego ogrzewania

Opłaty za centralne ogrzewanie stanowią wysoki procent kosztów ponoszonych przez mieszkańców na cele związane z utrzymaniem mieszkań. Skupiając uwagę na  znaczącej wielkości  tychże kosztów, oszczędnym zużyciu ciepła oraz obiektywnym i dokładniejszym rozliczaniu  na poszczególnych mieszkańców kosztów dostawy ciepła do budynków wdrożony został system indywidualnych rozliczeń kosztów oparty o wskazania podzielników kosztów ciepła.

Technologię pomiaru zużycia ciepła opracowano w krajach  Europy Zachodniej już kilkadziesiąt lat temu. W Polsce pierwsze próby rozliczania kosztów centralnego ogrzewania za pomocą tzw. podzielników  kosztów ogrzewania podjęto już na początku lat 90-tych. Przeprowadzano je z powodu  rosnących kosztów wytwarzania i przesyłki energii cieplnej.

W podobnym tempie wzrastały niestety wydatki za ciepło w gospodarstwach domowych. Opłaty za ogrzewanie mieszkań pobierano wówczas ryczałtem, którego wysokość zależała od powierzchni użytkowej lokalu.

Mimo pewnych niedoskonałości w przyjętych wówczas rozwiązaniach, a także występujących w niektórych przypadkach nieprawidłowości kontynuowano w ten sposób rozliczanie kosztów, co tak naprawdę stosuje się do dnia dzisiejszego. Zmianie uległy tylko urządzenia, które są coraz nowocześniejsze i dokładniejsze.

Nieunikniony wzrost cen energii cieplnej jak i zmiana świadomości użytkowników  przyczyniła się do zmiany spojrzenia na kwestię indywidualnych rozliczeń.

CO TO JEST PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA ?

Zgodnie z Polską Normą podzielnik kosztów ciepła jest to urządzenie wskaźnikowe pozwalające w racjonalny sposób ustalić udział procentowego ciepła oddanego przez grzejnik w ogólnym zużyciu ciepła w całym budynku, a ściślej mówiąc węzła cieplnego.

Z uwagi na zróżnicowaną wielkość straty ciepła w poszczególnych lokalach, zależną od usytuowania danego lokalu w bryle budynku wprowadzono do systemu rozliczanie kosztów ogrzewania  współczynniki korekcyjne wyliczone w oparciu o zapotrzebowanie lokalu na ciepło z uwzględnieniem jego położenia w budynku.

PO CO STOSUJE SIĘ PODZIELNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA?

Podzielniki kosztów ogrzewania wprowadza się w celu zastąpienia ryczałtowej opłaty za energię cieplną indywidualnym rozliczaniem kosztów. Ma to doprowadzić do wymiernych korzyści ekonomicznych dla mieszkańców.

Dzięki wprowadzeniu podzielników, możliwe jest uzyskanie oszczędności do ok. 30%.
W swojej ofercie posiadamy podzielniki kapilarne Optronic oraz elektroniczne Telemetric plus oraz Telemetric star ze zdalnym odczytem radiowym.
Rozliczanie kosztów energii cieplnej w oparciu o w/w podzielniki odbywa się za pomocą systemu rozliczeniowego firmy Metrona Polska  Pomiary i Rozliczenia Sp.z o.o.

System obejmuje czynności od inwentaryzacji grzejników i ich pomiaru, poprzez montaż podzielników i ich coroczne odczyty, czego wynikiem są łączne i indywidualne rozliczenia kosztów energii cieplnej.

KILKA WSKAZÓWEK JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY Z TYTUŁU CENTRALEGO OGRZEWANIA

Zastosowanie zaworów termostatycznych oraz  wprowadzenie “Systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewanie” pozwoli na uzyskanie zmniejszenia kosztów ogrzewania. 

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek przyczyniających się zmniejszenia tychże kosztów:

 • mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem. Dzięki temu powietrze jest świeże, a temperatura pomieszczeń pozostaje utrzymana. Zbyt wychłodzone pomieszczenia, potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze ale również ściany i meble muszą zostać ogrzane;
 • zastawianie meblami, obudowywanie grzejników lub suszenie na nich ręczników, utrudnia oddawanie przez nie ciepła. Jeżeli grzejniki przysłonięte są gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego powietrza pozostaje niewykorzystana (powietrze  wędruje w kierunku okna), a reszta tylko w niewielkiej części ogrzewa pomieszczenie. Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła;
 • zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejników) i opuszczenie żaluzji okiennych po zapadnięciu zmroku również ograniczy zużycie energii bez obniżenia komfortu cieplnego mieszkania;
  temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb, korzystając z zaworów termostatycznych;
 • opuszczając mieszkanie na dłuższy okres czasu należy zawory ustawić na minimalny przepływ oraz pozostawić wszystkie drzwi otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby nagłego ogrzania, należy maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne grzejników aż do uzyskania żądanej temperatury pomieszczeń. Następnie ustawić termostat zaworu w położeniu gwarantującym utrzymującym utrzymanie żądanej temperatury.
 

stat4u

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.44 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 2.78 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 3.58 MB
Application afterDispatch: 0.053 seconds, 6.67 MB
Application afterRender: 0.080 seconds, 8.94 MB

Memory Usage

9445648

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1585701304' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6','1585702204','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 106)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 109
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-01 00:50:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-01 00:50:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='109'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 106 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT id
    FROM jos_plugins
    WHERE element = 'legacy'
    AND published = 0
 13. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE name='zapytanie'
    AND published=1
    ORDER BY ordering, id
 14. SELECT id
    FROM jos_users
    WHERE LOWER(username)=LOWER('')
 15. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE id = 12
 16. SELECT *
    FROM jos_facileforms_elements
    WHERE form=12
    AND published=1
    ORDER BY page, ordering
 17. SELECT name, code
    FROM jos_facileforms_pieces
    WHERE id=12
    AND published=1

Legacy Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1585701304' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '0mtjc4qrsnt8erf9g93kscsqr6','1585702204','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 106)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 109
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-01 00:50:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-01 00:50:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='109'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 106 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT id
    FROM jos_plugins
    WHERE element = 'legacy'
    AND published = 0
 13. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE name='zapytanie'
    AND published=1
    ORDER BY ordering, id
 14. SELECT id
    FROM jos_users
    WHERE LOWER(username)=LOWER('')
 15. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE id = 12
 16. SELECT *
    FROM jos_facileforms_elements
    WHERE form=12
    AND published=1
    ORDER BY page, ordering
 17. SELECT name, code
    FROM jos_facileforms_pieces
    WHERE id=12
    AND published=1

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak