PDF Drukuj Email
Usługi z zakresu budownictwa

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych
“Inwestor” Sp. z o.o. świadczy pełny zakres usług związany
z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem inwestycji.


Oferta usług:

 1. Zapewniamy kompetentny i rzetelny nadzór obejmujący cały proces inwestycyjny, począwszy od koncepcji, aż do jej realizacji:
  wybór wykonawców  robót w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.;
  ustalanie wynagrodzenia z wykonawcami robót;
  pomoc inwestorowi w zawieraniu umów z wykonawcami;
  nadzór inwestycyjny obejmujący wszystkie branże;
  dokonywanie rozliczeń końcowych;
  dokonywanie odbiorów robót od wykonawców i przekazywanie obiektów użytkownikom;
  obsługa gwarancyjna.
 2. Zastępstwo inwestycyjne – posiadane uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, pozwalają nam uczestniczyć w całym procesie budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
 3. Powiernictwo.
 4. Projektowanie – kosztorysowanie: w zakresie tych usług znajdują się domy jednorodzinne, zespoły mieszkaniowe, budynki wielorodzinne, budynki biurowe, szkoły, obiekty rekreacyjne.
 5. Kompleksowa obsługa inwestycji finansowych w ramach programów pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.
 6. Doradztwo techniczne.
 7. Obsługę geodezyjną.
 8. Obsługę prawną w zakresie wywłaszczania i przygotowanie terenowo – prawne inwestycji.
 9. Przygotowanie i badanie terenów pod względem geologiczno – inżynierskim.
 10. Dokonywanie ekspertyz budowlanych i wycen wartości nieruchomości.

      Dbałość o naszych klientów nakazuje nam służyć doradztwem już na etapie projektowania. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że konsultacje z projektantem i inwestorem mają kluczowe znaczenie dla przyszłego powodzenia realizacji, często pozwalają na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez strony oraz przyczyniają się do ujawnienia  wielu różnych problemów pomagających ich uniknąć.

      Naszą siłą, prócz wiedzy oraz zdobytego przy wielu realizacjach doświadczenia jest bezstronność w dobieraniu producentów i wykonawców. Umożliwia to prawidłowy dobór technologii, a także sposobu prowadzenia procesu dostosowanego do potrzeb inwestycji oraz wymogów inwestora.

      Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta z zakresu obsługi inwestycyjnej spełni Państwa oczekiwania i w pełni usatysfakcjonuje.

 

stat4u