PDF Drukuj Email
Usługi z zakresu budownictwa

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych
“Inwestor” Sp. z o.o. świadczy pełny zakres usług związany
z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem inwestycji.


Oferta usług:

 1. Zapewniamy kompetentny i rzetelny nadzór obejmujący cały proces inwestycyjny, począwszy od koncepcji, aż do jej realizacji:
  wybór wykonawców  robót w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.;
  ustalanie wynagrodzenia z wykonawcami robót;
  pomoc inwestorowi w zawieraniu umów z wykonawcami;
  nadzór inwestycyjny obejmujący wszystkie branże;
  dokonywanie rozliczeń końcowych;
  dokonywanie odbiorów robót od wykonawców i przekazywanie obiektów użytkownikom;
  obsługa gwarancyjna.
 2. Zastępstwo inwestycyjne – posiadane uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, pozwalają nam uczestniczyć w całym procesie budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
 3. Powiernictwo.
 4. Projektowanie – kosztorysowanie: w zakresie tych usług znajdują się domy jednorodzinne, zespoły mieszkaniowe, budynki wielorodzinne, budynki biurowe, szkoły, obiekty rekreacyjne.
 5. Kompleksowa obsługa inwestycji finansowych w ramach programów pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.
 6. Doradztwo techniczne.
 7. Obsługę geodezyjną.
 8. Obsługę prawną w zakresie wywłaszczania i przygotowanie terenowo – prawne inwestycji.
 9. Przygotowanie i badanie terenów pod względem geologiczno – inżynierskim.
 10. Dokonywanie ekspertyz budowlanych i wycen wartości nieruchomości.

      Dbałość o naszych klientów nakazuje nam służyć doradztwem już na etapie projektowania. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że konsultacje z projektantem i inwestorem mają kluczowe znaczenie dla przyszłego powodzenia realizacji, często pozwalają na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez strony oraz przyczyniają się do ujawnienia  wielu różnych problemów pomagających ich uniknąć.

      Naszą siłą, prócz wiedzy oraz zdobytego przy wielu realizacjach doświadczenia jest bezstronność w dobieraniu producentów i wykonawców. Umożliwia to prawidłowy dobór technologii, a także sposobu prowadzenia procesu dostosowanego do potrzeb inwestycji oraz wymogów inwestora.

      Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta z zakresu obsługi inwestycyjnej spełni Państwa oczekiwania i w pełni usatysfakcjonuje.

 

stat4u

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.44 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 2.78 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 3.58 MB
Application afterDispatch: 0.052 seconds, 6.66 MB
Application afterRender: 0.081 seconds, 8.93 MB

Memory Usage

9431376

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2djibl796ht4odgj4buspr96u1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1585700698' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2djibl796ht4odgj4buspr96u1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '2djibl796ht4odgj4buspr96u1','1585701598','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 105)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 117
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-01 00:39:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-01 00:39:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='117'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 105 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT id
    FROM jos_plugins
    WHERE element = 'legacy'
    AND published = 0
 13. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE name='zapytanie'
    AND published=1
    ORDER BY ordering, id
 14. SELECT id
    FROM jos_users
    WHERE LOWER(username)=LOWER('')
 15. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE id = 12
 16. SELECT *
    FROM jos_facileforms_elements
    WHERE form=12
    AND published=1
    ORDER BY page, ordering
 17. SELECT name, code
    FROM jos_facileforms_pieces
    WHERE id=12
    AND published=1

Legacy Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2djibl796ht4odgj4buspr96u1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1585700698' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2djibl796ht4odgj4buspr96u1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '2djibl796ht4odgj4buspr96u1','1585701598','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 105)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 117
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-04-01 00:39:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-04-01 00:39:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='117'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 105 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT id
    FROM jos_plugins
    WHERE element = 'legacy'
    AND published = 0
 13. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE name='zapytanie'
    AND published=1
    ORDER BY ordering, id
 14. SELECT id
    FROM jos_users
    WHERE LOWER(username)=LOWER('')
 15. SELECT *
    FROM jos_facileforms_forms
    WHERE id = 12
 16. SELECT *
    FROM jos_facileforms_elements
    WHERE form=12
    AND published=1
    ORDER BY page, ordering
 17. SELECT name, code
    FROM jos_facileforms_pieces
    WHERE id=12
    AND published=1

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Brak

Untranslated Strings Designer

Brak