PDF Drukuj Email
Przetarg

Głogów, dn. 26.07.2013 r.

"Budowa centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Polkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz)

 

Odpowiedź na zapytanie 8.08.2013 r. (Pobierz DOC lub PDF)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)

Dokumentacja geotechniczna (pobierz)

Odpowiedź z dnia 01.08.2013 na zapytanie wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik: SIWZ (pobierz dokument w formacie DOC lub PDF)

Pismo w sprawie szkód górniczych (pobierz dokument)

Koncepcja zagospodarowania terenu CPSZOK (pobierz dokument)

Harmonogram rzeczowo finansowy (pobierz dokument)

Tabela elementów rozliczeniowych (pobierz dokument)

Umowa (projekt) (pobierz dokument)

Program funkcjonalno-użytkowy (pobierz dokument)

 

stat4u