PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o zamówieniu

Głogów, dn. 09.09.2013r

"Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Grębocice- część III oraz Gminie Polkowice- część II”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Pobierz dokument w formacie DOC lub PDF)

Umowa (projekt)

Projekty budowlane

Projekty zagospodarowania terenu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Gmina Grębocice

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Gmina Polkowice

Przedmiar robót - Gmina Grębocice - cz.2

Przedmiar robót - Gmina Polkowice - cz. 3

 

stat4u