PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o zamówieniu

Głogów, 4.11.2013r.

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.„Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Chocianów – część II oraz Gminie Przemków – część II”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Dodatkowe pliki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (pobierz w formacie DOC lub PDF)

Umowa (projekt)

Dodatek do specyfikacji

STWIOR Chocianów

SWiORB Przemków

Opis Chocianów

Opis Przemów

Plan zagospodarowania Chocianów

Plan zagospodarowania Przemków

Przedmiar Chocianów

Przedmiar Przemków

Rzuty PSZOK Przemków

 

stat4u