PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o przetargu (unieważnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią administracyjną, usługową oraz garażem podziemnym w Głogowie przy ul. Strzeleckiej”

Termin składania ofert: 15.02.2017 rok do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2017 rok godz 10.10

Miejsce składania i otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" w Głogowie Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów

Termin wykonania zamówienia:

  • zakończenie robót z dostarczeniem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 30.06.2018 rok
  • uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - 30.09.2018 rok
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem Inwestora zastępczego:
Przedsiębiorstwo Usług inwestycyjnych i projektowych "Inwestor" Sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Stawna 4F
Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.inwestor.glogow.pl

Załączniki:

SIWZ

Załączniki część 1

Załączniki część 2

Załączniki część 3 - 03.02.2017 - zmiana i uzupełnienia do SIWZ

 

Odpowiedzi z dnia 27.01.2017 roku na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi z dnia 03.02.2017 roku na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi z dnia 08.02.2017 roku na zapytania Wykonawców

Obciążenia na grunt (08.02.2017)


Dokument Zmiany i uzupełnienia do SIWZ - 09.02.2016r;

Załaczniki część 4 - 09.02.2017r - zmiany i uzupełnienia do SIWZ


Odpowiedź z dnia 09.02.2017 roku na zapytanie wykonawców

Mapa archiwalna z lokalizacji schronu


Odpowiedzi z dnia 14.02.2017 roku na zapytanie wykonawców

Załączniki część 5 - 14.02.2017r - plany, przedmiary


Odpowiedzi z dnia 16.02.2017 roku na zapytanie wykonawców

 


22.02.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

stat4u