Przetargi 2017 r.
PDF Drukuj Email
Pismo o wyborze oferty

Dot: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią administracyjną, usługową oraz garażem podziemnym w Głogowie przy ul. Strzeleckiej"

Pobierz pismo

 
PDF Drukuj Email
Zaproszenie do składania ofert

Głogów 24.03.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" Al. Wolności 19, 67-200 Głogów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią administracyjną, usługową oraz garażem podziemnym w Głogowie przy ul. Strzeleckiej"

Termin składania ofert: 20.04.2017 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.04.2017 rok godz. 10:05

Miejsce składania i otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" w Głogowie Aleja Wolności 19,67-200 Głogów.

Termin wykonania zamówienia:

  • - zakończenie robót z dostarczeniem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - 30.06.2018 rok
  • - uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - 30.09.2018 rok

Specyfikację Istotnych Warunków Zanlówienia można uzyskać pod adresem Inwestora zastępczego:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Projektowych "Inwestor" Sp. z 0.0., 67-200 Głogów ul. Stawna 4 F

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.inwestor.glogow.pl

Załączniki:

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Umowa

Teren placu budowy

Zestawienie elementów robót z kosztorysu ofertowego

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Pozostała dokumentacja

Przedmiary robót

Projekty zamienne

 


 

Aktualizacja 27.03.2017 r.

Przedmiary robót:

Przedmiar robót - prace rozbiórkowe (pdf)

Przedmiar robót - prace rozbiórkowe (ath)

Pozostałe dokumenty:

PW - zestaw ślusarski

PW - zestaw stolarki drzwiowej

 


 

Aktualizacja 10.04.2017 r.

Opinia geotechniczna

Odpowiedź z dnia 10.04.2017 r. na zapytania wykonawców


 

 

Aktualizacja 12.04.2017r.

Decyzja pozwolenia na budowę budynek wielorodzinny przy ul. Strzeleckiej w Głogowie

Odpowiedzi z dnia 12.04.2017 roku na zapytania Wykonawców ( uwaga - zmiana wartości polisy OC)

 


 

Aktualizacja 13.04.2017r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


 

Aktualizacja 14.04.2017r.

Odpowiedzi z dnia 14.04.2017 r. na zapytania Wykonawców

Aktualizacja 18.04.2017r.

Odpowiedzi z dnia 14.04.2017 r. na zapytania Wykonawców


Aktualizacja 19.04.2017r.

Poprawiony formularz ofertowy


 
PDF Drukuj Email
Budowa budynków jednorodzinnych wolno stojących oraz w zabudowie szeregowej przy ul. Świerkowej w Głogowie

Pobierz Zaproszenie do złożenia ofert

Pobierz załączniki w archiwum ZIP

 

 
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o przetargu (unieważnione)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

Więcej…
 


stat4u