Drukuj
Wybór banku

Ogłaszamy nowy przetarg pn.„Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy
na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS Nr 14 w Głogowie działka nr 147/4 obręb 10 Piastów Śląskich”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz uzupełnienie odpowiedzi do pisma z dnia 19.02.2015 roku

Pobierz załączniki

 

Pobierz plik

SIWZ

Pobierz załączniki w archiwum ZIP

Odpowiedź z dnia 19.02.2015r. na zapytania wykonawców

pobierz plik

Załączniki do odpowiedzi na zapytania wykonawców

pobierz pliki